Betænkning over medlemsforslag om etablering - Norden.org

2257

Religiös slakt - DiVA

Hur övervakas rituell slakt i Finland? Slaktmetoder med religiös grund är tillåtna endast i slakterier. avblodning samt religiös slakt, i det här fallet slakt utan föregående bedövning. Vid avlivning av pälsdjur ingår mer specifikt: hantering, fixering, bedövning, avlivning och övervakning att så skett samt grundläggande underhåll av utrustning. En behörig myndighet ska vara Religiös slakt.

Religiös slakt

  1. Make up in
  2. Västsvenska stålkonstruktioner ab
  3. Sälja skor till second hand
  4. Foto klaus herne
  5. S&p proaktiv 75 tl a

Hörde på nyheterna för någon timme sedan att religiös slakt, som i vissa fall är förbjuden i Sverige skulle bli tillåten i hela EU. Journalisten pratade med Marit Paulsen som var starkt emot alla former av slakt som kunde innebära onödigt lidande för djuren, hon ansåg att djurskyddslagen stod över alla religiösa intressen (heder åt henne). Detta innebär att vissa religiösa slaktmetoder inte är tillåtna i Sverige. När det i denna motion talas om religiös slakt avses så kallad skäktning, det vill säga att djuret slaktas genom att en rakbladsvass kniv förs i ett obrutet drag genom matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna. Bedövning vid slakt I flera andra EU-länder finns möjlighet till dispens från kravet på bedövning före slakt när det rör sig om religiös slakt.

Genom att slakta i enlighet med de rituella kraven för den judiska tron eller någon annan religiös tro som föreskriver en metod för slakt där djuret förlorar  9 jul 2013 I artikeln står att läsa att köttet kommer från djur som snittas i halsen och får förblöda utan föregående bedövning medelst halalslakt eller  17 dec 2020 av djur utan föregående bedövning, vilket omfattar slakt som påbjuds av en religiös ritual.

Religiös slakt - djurskydd kontra religionsfrihet

skäktning, ett förbud som omöjliggör både kosherslakt och traditionell 2018-12-18 området religiös slakt. Djurskyddsmyndigheten är medveten om frågans komplexitet, och vill därför betona att denna rapport endast omfattar de aspekter på religiös slakt som specifikt nämns i uppdraget enligt ovan.

Religiös slakt

Kött från obedövade djur säljs i svenska butiker – Tidningen

[19] Landets livsmedelsminister kommenterade då att Danmark inte ville förbjuda religiös slakt, utan se till att slakten sker på ett sätt som är förenligt med rådande djurskydd [14]. I andra länder som USA, England, Skottland och Sydafrika är skäktning tillåten och skyddas av lagstiftning som värnar om religionsfrihet. Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. Denna slakt ägde rum två år efter att 1 200 människor dödats i samma stad till följd av stridigheter mellan två rivaliserande militära grupper. This massacre occurred two years after 1 200 people were killed in the same town as a result of the fight between two rivalling military factions. Med religiös slakt för muslimer och judar fungerar blodtappning som dödandet på en och samma gång.

Religiös slakt

Motsatsen är mmm som står Ordet slakt kan också brukas, då man åsyftar blodigt massmord på människor. Som slang används det även flitigt för att betona en ordentlig förlust, inom finans exempelvis kraftigt sjunkande börser [1] och inom idrotten en övermäktig utslagning av en person eller ett lag. Abstract.
Kolla skulder pa bil gratis

Inom halal finns det krav som handlar om annat än själva slakt­metoden, bland annat om. vem som får utföra slakten; hur djuren ska vara vända vid slakt. Dessa krav går inte emot … Vad menas med traditionell religiös slakt? Judendomen föreskriver kosherslakt och islam halalslakt. För att ett djur ska betraktas som traditionellt kosher- respektive halalslaktat ska slaktaren följa sin religion, vara utbildad och genomföra snittet … Metoden är förbjuden i Sverige då den anses vara oskäligt plågsam i förhållande till bedövningsslakt som är gängse norm i vårt land. I övriga europeiska länder medges undantag från bedövningsregeln om slakten är religiös.

Upgrade to remove   Lund Studies in History of Religions. Volume 33. Centre for Theology and Religious Studies Sammanfattning och analys: utbildningsfrågorna och religiös slakt. Programledaren och skådespelerskan Klara. Zimmergren skriver om sin kärlek till hundar.
Karta växjö stad

Religiös slakt

2007-06-21 Religiös slakt Svanberg, Ingvar & Nilsson, Åsa (author) Uppsala universitet,Teologiska institutionen (creator_code:org_t) Studentlitteratur, Lund, 1997 Bedövning vid slakt I flera andra EU-länder finns möjlighet till dispens från kravet på bedövning före slakt när det rör sig om religiös slakt. Denna dispensmöjlighet utnyttjas rutinmässigt av många slakterier och det bedöms att mängden kött som härrör från djur som inte bedövats före avblodningen vida överstiger efterfrågan bland de religiösa konsumenterna. 2009-06-19 tre icke-svenska kulturella sedvänjor (religiös slakt, slöja/turban samt religiösa och etniska friskolor), öka förståelsen för hur den svenska politiken förhåller sig till olika krav på kulturella rättigheter som ställs av medlemmar från minoritetskulturer. Genom att undersöka debatten över tid är avsikten även att mot religiös slakt I Holland har ett djurrättsparti gjort gemensam sak med ett främlingsfientligt parti. Anledningen till den osannolika alliansen är ett gemensamt motstånd mot religiös slakt. Det Holländska parlamentet väntas denna månad rösta om en ny lag som förbjuder slakten. Det … 2018-02-27 Slakt utan föregående bedövning är idag olagligt i Sverige liksom i några andra EU-länder, eftersom länderna själva valt att lagstifta om det.

Slaktkyrkan.
Erc grant proposal example

heroes of might and magic 5 heroes list
tunnväggiga rör hållfasthetslära
ranta enligt rantelagen
samhällsprogrammet på engelska
flytta bundna bolan

Regeringsuppdrag om religiös slakt

I Sverige definieras frågan som att den bara handlar om djurskydd. 2018-02-27 2009-06-03 Bedövning vid slakt I flera andra EU-länder finns möjlighet till dispens från kravet på bedövning före slakt när det rör sig om religiös slakt. Denna dispensmöjlighet utnyttjas rutinmässigt av många slakterier och det bedöms att mängden kött som härrör från djur som inte bedövats före avblodningen vida överstiger efterfrågan bland de religiösa konsumenterna. Halalslakt som sker i enlighet med KRAVs regler skiljer sig inte tekniskt från icke religiös slakt. Djuren bedövas och det kontrolleras noga att bedövningen fungerat.


Dahlbom på torget
tygaffär mölndal

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras

Vid specifikt önskemål om religiöst slaktad råvara erbjuds vegetarisk kost eller annat alternativ”.

Regeringsuppdrag om religiös slakt

Radio/pod. Islam som grund för djurrätt. Föredrag med Muhammad Muslim Eneborg (2010). Det heliga köttet.

Det har däremot inte motsvarande grupp bland judarna i Regeringsuppdrag om religiös slakt Sammanfattning Djurskyddsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att studera, analysera och utvärdera de slaktmetoder och synsätt som gäller vid religiös slakt i andra länder, särskilt i Nya Zeeland. Arbetet inom uppdraget har omfattat möten med muslimska och judiska företrädare behandlingen av djur i samband med slakt finns reglerat i flera av religionerna. Frågan om religiös slakt berör en vidare krets av religionsutövare även om problematiken här kommer att behandlas utifrån judendom och islam. Halal är det arabiska ord som betyder det som är tillåtet eller i enlighet med lagen.